Báo Công lý - Cơ Quan Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao ⋆ BDS NHẬT NAM

Báo Công lý – Cơ Quan Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Báo Công lý - Cơ Quan Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Là cơ quan ngôn luận của Tòa án Nhân dân tối cao, mọi chức năng và quyền hạn của Báo Công lý được quy định tại Khoản 2 Điều 14 Quyết định 918/2015/QĐ – TANDTC. 

Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao

Báo Công lý là cơ quan của Tòa án nhân dân, có chức năng thông tin về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án khác. Nhiệm vụ của đầu báo là tuyên truyền các tấm gương người tốt việc tốt của tập thể, cá nhân điển hình, vinh danh Thẩm phán để Tòa án nhân dân tham khảo, học tập.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Đáp ứng nhu cầu của xã hội về nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và hoạt động của  hệ thống Tòa án, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2a38ef3f2486d3d88a97 1
Logo báo Công lý

Báo Công lý hoạt động theo quy định của Luật Báo chí, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Tòa án nhân dân. Báo Công lý gồm Báo in và Báo điện tử. Là đơn vị sự nghiệp có tư các pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Báo Công lý có Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập, các Trưởng ban và tương đương,…

Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Báo Công lý

Hiện tại báo có 2 văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Với các chuyên mục Chính trị, Tòa án, Xã hội, Văn hóa – giải trí, Kinh tế, Bất động sản,… Báo luôn đăng tải và tuyên truyền những nội dung thông tin theo đúng các nhiệm vụ và quyền hạn để ra:

Onecms Cho Bao Cong Ly
Giao diện Báo điện tử Công lý
  • Xây dựng, trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm của Báo.
  • Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách phá, luật, chiến lược, quy hoạch có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Báo; đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động của Báo sau khi được phê duyệt.
  • Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo văn bản về tổ chức và hoạt động của Báo.
  • Tổ chức biên tập, xuất bản các số báo ngày, số chuyên đề, cuối tháng, báo điện tử và các ấn phẩm khác phù hợp với quy định của pháp luật, tôn chỉ, mục đích, chức năng, kế hoạch đã được phê duyệt và giấy phép hoạt động của Báo do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia hướng dẫn dư luận đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng, chống phá chủ nghĩa xã hội đề cao ý thức tôn trọng pháp luật, tham gia đấu tranh, phòng chống các vi phạm pháp luật, các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động tư pháp và đời sống xã hội; thực hiện diễn đàn trao đổi về hoạt động tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Phát hiện, nêu gương, cổ vũ các phong trào thi đua, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, vinh danh Thẩm phán tiêu biểu, mẫu mực trong các Tòa án nhân dân.
  • Tổ chức, tham gia các chương trình hoạt động xã hội từ thiện phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân tối cao.
  • Được ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ truyền thông, quảng cáo trên Báo với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc biên tập, xuất bản các ấn phẩm báo chí.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giao.

Nhật Nam Group – “Chiến binh” điểm mặt trên báo Công lý

Đi cùng với những khó khăn thách thức, một lần nữa, “chiến binh” trẻ được gọi tên trên đầu báo Công lý với những gặt hái mình thu về. Những cơ hội, thách thức vẫn còn đấy nhưng với Nhật Nam – một “chiến binh” đầy bản lĩnh sẽ không để những cản trở đấy khiến doanh nghiệp quên đi những kế hoạch, chiến lược còn dang dở.

Nhật Nam uy tín- Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu uy tín
Nhật Nam uy tín- Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu uy tín

Tiếp bước thành công hôm nay, chính là sự ghi dấu của doanh nghiệp trên trang báo Công lý với tiêu đề: Tăng đến 500% tổng tài sản Công ty Nhật Nam chỉ sau 1 năm hoạt động.

Cùng đón chờ Nhật Nam trên Báo Công lý tại:

Gif K Nen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.