Đất Thanh Hóa

+ Vị Trí: Trung tâm Thạch Thành
+ Mỗi nền: 225m2