Chúc mừng sinh nhật Mr. Nguyễn Quang Đại - Gặp gỡ tri ân nhà hợp tác, khách hàng BĐS Nhật Nam